Lịch sử

 • Xã Hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại

  73,500 66,150

  LƯƠNG ĐỨC THIỆP (1904 ? – 1946 ?) – nhà văn, nhà nghiên cứu.

  Tiểu sử
  Lương Đức Thiệp sinh năm 1904 tại thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc, phủ Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)

  Ông là thành viên của nhóm văn học Hàn Thuyên và tạp chí Văn Mới gồm các ông Nguyễn Xuân Tái (Giám đốc) Trường Tửu (giám đốc văn chương) Nguyễn Đức Quỳnh, Lê Văn Siêu, Đặng Thai Mai, Nguyễn Hải Âu, Phạm Ngọc Khuê… Từng cộng tác với các báo Tri Tân, Tao Đàn, Thanh Nghị, Văn Mới…) đóng góp nhiều chuyên đề về văn học Việt Nam, nhất là xã hội học Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại.

  Ông mất năm 1946, hưởng dương 42 tuổi.

  Tác phẩm
  – Xã hội Việt Nam  (1943)
  – Việt Nam thi ca luận (1942)
  – Việt Nam tiến hóa sử (tạp chí Văn Mới, 1943)
  – Trai nước nam với ông Hoàng Đạo Thuý (1945)
  – Văn chương và xã hội (1944)
  – Nghệ thuật thi ca (1945)
  – Thực và mộng (viết chung với Lê Trọng Quỹ, 1941)
  – Duy vật sử quan (1945)