Triết Học

 • Cách các nền kinh tế vận hành

  85,000 68,000

  Cuốn sách Cách nền kinh tế vận hành được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2010. Thời điểm này cũng là lúc thế giới đang phải vật lộn với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Đã ba mươi bảy tháng trôi qua kể từ thời điểm Cục nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kì (NBER) tuyên bố cuộc khủng hoảng kinh tế lần này đã chấm dứt, nhưng vào tháng 6 năm 2009, Chính phủ Hoa Kì vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể phục hồi số việc làm cho người lao động về mức trước khủng hoảng. Tôi viết cuốn sách này nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra, và đưa ra một số ý tưởng nhằm ngăn chặn các cuộc khủng khoảng tài chính tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

 • Chat với René Descartes

  75,000 67,500

   

   

   

  …Bốn trăm năm sau Descartes, nhiều mô hình tư duy mới đề xuất, vừa giữ khoảng cách với Descartes, vừa không ngừng lấy cảm hứng từ Descartes.

  Mà như thế thì khác gì lại mời ông vào phòng khách như một người đồng thời và một người đối thoại nghiêm chỉnh. Cái “thú” của việc học, đọc và làm triết học chính là ở mối duyên nợ dằng dai: “đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”!.