Sale!

AL QAEDA, NHÀ NƯỚC HỒI GIÁO TỰ XƯNG (IS) PHONG TRÀO THÁNH CHIẾN TOÀN CẦU: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tác giả

Daniel Byman

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
86,000 76,500

Chương 1: Lịch sử

Chương 2: Những kế hoạch và các vụ tấn công chính

Chương 3: Chiến lược và chiến thuật

Chương 4: Tư tưởng và ảnh hưởng

Chương 5: Tổ chức và tuyển dụng

Chương 6: Bạn và thù

Chương 7: Bên ngoài tổ chức nòng cốt của Al Qaeda

Chương 8: Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Chương 9: Hoạt động chống khủng bố

Chương 10: Gợi ý đọc thêm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AL QAEDA, NHÀ NƯỚC HỒI GIÁO TỰ XƯNG (IS) PHONG TRÀO THÁNH CHIẾN TOÀN CẦU: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT”