An Nam Chí Nguyên

Tác giả

Cao Hùng Trưng

Dịch giả

Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm, Esmile Gaspardone, Trương Tú Dân

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
225,000

An Nam Chí Nguyên, tác phẩm địa lí, lịch sử do Cao Hùng Trưng, người Trung Quốc, sống vào cuối thế kỉ 17, biên soạn trong thời gian làm quan ở Quảng Tây, gồm 3 quyển; viết về hoàn cảnh địa lí, phân chia hành chính, phong tục tập quán, một số nhân vật tu tiên, tu phật của Việt Nam. Ngoài ra, còn có một số văn bản của các tổng binh nhà Minh gửi lên Minh Thành Tổ trong thời gian quân Minh xâm lược và cai trị Việt Nam. Có nhiều tư liệu về xã hội Việt Nam từ đầu thế kỉ 15 trở về trước.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “An Nam Chí Nguyên”