Bài giảng Phong cách học thực hành tiếng Việt

Tác giả

Lê Thị Minh Hằng

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
20,000

Phong cách ngôn ngữ, hay phong cách chức năng ngôn ngữ, là những cách thức diễn đạt bằng ngôn ngữ với những đặc trưng ổn định, xét về mặt chức năng.
Từ trước đến nay có nhiều cách phân loại phong cách chức năng, mỗi hệ thống có ưu điểm riêng.
Tuy nhiên, về mặt thực hành tiếng, sự phân biệt đầu tiên phải là sự phân biệt giữa phong cách nói (hay phong cách khẩu ngữ) với phong cách viết, dù rằng không hề có sự đối lập tuyệt đối giữa hai phong cách lớn này.
Ở phong cách viết có thể phân chia ra nhiều loại phong cách chức năng khác nhau, trong đó quan trọng là phong cách khoa học, phong cách hành chính – công vụ, phong cách báo chí và phong cách văn chương.
Và đó cũng chính là nội dung của tập bài giảng này.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bài giảng Phong cách học thực hành tiếng Việt”