Sale!

Báo chí Sài Gòn 1954 – 1963

Tác giả

Dương Kiều Linh

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
78,000 70,200

Báo chí Sài Gòn 1954 – 1963

Những mô tả, khắc họa đời sống báo chí Sài Gòn giai đoạn 1954-1963

Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu những tờ báo xuất bản công khai, hợp pháp dưới chế độ Ngô Đình Diệm, nên chúng tôi không đề cập đến loại báo chí xuất bản bí mật của cách mạng cũng xuất hiện ở Sài Gòn trong thời kỳ này, đặc biệt sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời năm 1960 như Hòa bình và thống nhất, Cờ giải phóng, Giải phóng v.v… Hơn nữa, giới hạn của khái niệm báo chí Sài Gòn của chúng tôi ở đây chỉ gồm các báo in định kỳ. Và vì thế, các báo bất định kỳ và báo nói – tức đài phát thanh và báo hình – tức đài truyền hình không phải là đối tượng khảo sát, nghiên cứu của chúng tôi trong cuốn sách này.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo chí Sài Gòn 1954 – 1963”