Sale!

Các Lý Thuyết Văn Học ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày đổi mới đến nay

Tác giả

Nguyễn Văn Dân

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
62,000 55,800

“Có thể nói tư duy lý luận văn học Việt Nam trước đây chủ yếu kế thừa truyền thống “đạo nghĩa” của phương đông. Quan niệm “văn dĩ tải đạo” của các nhà Nho Trung Quốc được coi là tư tưởng chủ đạo của văn học nghệ thuật Việt Nam thời trung đại. Trong tập sách Văn tâm điêu long, được coi là một bộ “lý luận văn học” thời trung đại của Trung Quốc và đã được Lỗ Tấn cho là sánh ngang với bộ sách Nghệ thuật thơ ca của Aristote của Hi Lạp cổ đại, tác giả Lưu Hiệp (465-520) quan niệm rằng “đạo” có nguồn gốc trong tự nhiên, nhưng phải nhờ có các thánh nhân mới trở thành “đạo” của con người. Nói một cách khác, thánh nhân là những người làm ra đạo, được đúc kết lại thành các nguyên lý và được ghi lại thành các sách kinh…”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các Lý Thuyết Văn Học ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày đổi mới đến nay”