Các Vấn Đề Tư Tưởng Căn Bản

Tác giả

Michael W. Alssid. William Kenney

Dịch giả

Cao Hùng Lynh

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
85,000

Đây là một tuyển tập tiểu luận rất độc đáo, chứa đựng các đề tài có tính chất căn bản của hầu hết các lĩnh vực nghệ thuật khai phóng (liberal arts). Các bài viết mang những đề tài có tính chất khơi gợi, được trình bày bằng nhiều loại văn phong, có khi thật hoa mỹ. Chúng có những đòi hỏi hơi khắt khe với phương tiện tri thức, nhưng bí hiểm và khó hiểu; mức độ phức tạp của chúng rất đa dạng.

Những học thuyết, tư tưởng lớn đã làm thay đổi nhận thức thế giới từ căn bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến hoá của nhân loại, giúp chúng ta hiểu biết về nguồn gốc cũng như định hướng sự phát triển cho tương lai.

Nội dung gồm 82 bài tiểu luận, được sắp đặt theo chín phần: Giáo dục khai phóng, Ngôn ngữ và văn chương, Bản chất của con người Đời sống nội tâm, Con người sáng tạo, Triển vọng của nền văn minh, Con người trong thương trường, Con người trong xã hội, Hoàn cảnh tự nhiên của con người.

Trong mỗi phần, sự nhấn mạnh nhắm đến các tư tưởng gân đây, nhưng không hề coi nhẹ các tư tưởng gia trong quá khứ. Các bài viết mang những đề tài có tính chất khơi gợi, được trình bày bày bằng phương diện tri thức, mức độ phức tạp của chúng rất đa dạng nhưng được trình bày rất khoa học và khúc chiết, vì vậy các vấn đề trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn.

Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của một lĩnh vực mà nhờ nó con người đã trở thành chúa tể của muôn loài.

Mục lục:

Lời tựa

Tư tưởng là gì? (Mortimer J. Adler)

Điều cầnn biết đối với sinh viên năm thứ nhất đại học Yale (Edmund S. Morgan)

Giáo dục (Albert Einstein)

Niềm tin của tôi về giáo dục (John Dewey)

Phép mầu của ngôn ngữ (Lewis Mumford)

Tại điểm giới hạn của ngôn ngữ (C. S. Lewis)

Nhưng từ điển dùng để làm gì? (Bergen Evans)

Thi ca và thi sĩ (Plato)

Nghệ thuật hư cấu (Aristotle)

Ảo niệm bi kịch (Joseph Wood Krutch)

Sự sống là gì? (Richard Carrington)

Khoa học có thể chứng minh khi nào thời gian bắt đầu? (A. C. B. Lovell)

Nhau thai của sự sống (Peter Farb)

Ý nghĩa của sự nhận thức (Joseph Wood Krutch)

Tôi và Bạn (Martin Buber)

Văn minh Thiên Chúa giáo là gì? (Christopher Dawson)

Tư duy thuận lý (James W. Johnson)

Đôi nét về chủ nghĩa hiện sinh (Gordon E. Bigelow)

Giới thiệu Thiền Luận (William Barrett)

Tại sao phải là chiến tranh? (Sigmund Freud)

Linh hồn của nghệ thuật (Wassily Kandinsky)

Phẩm chất của bậc quân vương (Niccolò Machiavelli)

Sự nguy hiểm của truyền thống (Thomas Jefferson)

Viết sử (Thomas B. Macaulay)

Edmund G. Ross (John F. Kennedy)

Tự do bất đồng quan điểm (Learned Hand)

Quan điểm của phái Bảo thủ về con người và xã hội (Clinton Rossiter)

Phải chăng lịch sử có một tương lai? Louis J. Halle)

Sự bế tắc của chủ nghĩa lạc quan Mỹ quốc (Robert L. Heibroner)

Kinh tế và cấu trúc giai cấp (Adam Smith)

Đấu tranh giai cấp (Karl Marx và Friedrich Engels)

Lao động, niềm vui, và Giai Cấp Mới (John K. Galbraith)

Doanh nhân: vị anh hùng hay kẻ giơ đầu chịu báng? (Renolds Girdler)

Nhu cầu của các nước nghèo (Robert Theobald)

Khoa học về phong tục (Ruth Benedict)

Sự thử thách dành cho phụ nữ Mỹ (Max Lerner)

Phương pháp nghiên cứu của khoa học (Thomas H. Huxley)

Ngôn ngữ của khoa học (David Bergamini)

Kỹ thuật và tiến bộ xã hội (Robert W. King)

Thoả thuận với vũ trụ bao la (Harlow Shapley)

Toán học, tấm gương phản ánh nền văn minh (Lancelot Hogben)

Heinrich Schliemann (Hendrik Willem Van Loon)

Triển vọng của biển cả (Wiliam D. McEnroy)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các Vấn Đề Tư Tưởng Căn Bản”