Sale!

Cẩm nang tư duy lịch sử

Tác giả

Meg Gorzycki – Linda Elder Richard Paul

Chuyển ngữ

Hoàng Nguyễn Đăng Sơn

Hiệu đính

Bùi Văn Nam Sơn

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mang tư duy phản biện vào tâm điểm của nghiên cứu lịch sử 

Giá tại Thư quán Văn Khoa
50,000 45,000

Mang tư duy phản biện vào tâm điểm của nghiên cứu lịch sử

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cẩm nang tư duy lịch sử”