Sale!

Cửa Khổng

Tác giả

Kim Định

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
98,000 88,200

Qua lần vỏ đã lỗi thời, Khổng Nho còn chứa rất nhiều giá trị căn bản đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Cửa Khổng dùng phương pháp khoa học và triết học để gạn lọc ra những tinh hoa đó. Một sách cần thiết cho những ai lưu tâm đến vấn đề văn hóa và giáo dục.

Kim Định

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cửa Khổng”