Sale!

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học là tác phẩm Hayek trình bày đầy đủ nhất quan điểm của ông về hệ thống phương pháp luận trong lĩnh vực khoa học xã hội. Cuốn sách gồm ba phần, tương đương với ba bài luận được ông đăng trên chuyên san Economica trong giai đoạn 1941-1944.

Giá tại Thư quán Văn Khoa
115,000 92,000

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: Cuộc cách mạng ngược trong khoa học ­­

Tác giả: FRIEDRICH AUGUST HAYEK

Dịch: Đinh Tuấn Minh và các cộng sự

Số trang: 364 trang

Khổ sách: 16 x 24 cm

Loại sách: bìa mềm

Giá bìa: 115.000 VNĐ

Nhà xuất bản Tri thức: 2017

II. GIỚI THIỆU SÁCH

1.Tác giả

FRIEDRICH AUGUST HAYEK (08/05/1899-23/03/1992), Tiến sĩ luật, Tiến sĩ khoa học (Vienna), Tiến sĩ khoa học (Econ) (London), Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Salzburg, Áo, 1970-1974. Học tại Đại học Vienna, là Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo, 1927-1931, và là Giảng viên Kinh tế học tại Đại học Vienna, 1929-1931. Giáo sư Tooke về Khoa học Kinh tế và Thống kê tại Đại học London 1931-1950. Giáo sư Khoa học Xã hội và Đạo đức, Đại học Chicago, 1950-1962. Giáo sư Kinh tế, Đại học Freiburg i.Brg., Tây Đức, 1962-1968. Ông được trao giải thưởng Nobel kinh tế năm 1974. Các công trình quan trọng nhất của Giáo sư Hayek bao gồm Monetary Theory and the Trade Cycle (1933), The Pure Theory of Capital (1941), The Road to Serfdom (1944), Individualism and Economic Order (1948), The Counter-Revolution of Science (1952), và The Constitution of Liberty (1960). Các tác phẩm cuối cùng của ông là tập hợp các bài viết dưới nhan đề Studies in Philosophy, Politics and Economics (1967), Law, Legislation and Liberty (Vol. I, 1973; Vol. ll, 1976; Vol. Ill, 1979), và The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1990). Ông cũng biên tập một vài cuốn sách và đã công bố một số bài báo trên Economic JournalEconomica và các tạp chí khác

2. Tác phẩm

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học là tác phẩm Hayek trình bày đầy đủ nhất quan điểm của ông về hệ thống phương pháp luận trong lĩnh vực khoa học xã hội. Cuốn sách gồm ba phần, tương đương với ba bài luận được ông đăng trên chuyên san Economica trong giai đoạn 1941-1944. Phần đầu đưa ra những khác biệt nền tảng về đối tượng và phương pháp nghiên cứu giữa lĩnh vực khoa học xã hội và lĩnh vực khoa học tự nhiên, và lí giải tại sao việc áp dụng một cách mù quáng phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực sau vào lĩnh vực đầu – thái độ mà ông gọi là chủ nghĩa duy khoa học (scientism) – lại dẫn đến sai lầm. Phần hai là một nghiên cứu về lịch sử tư tưởng của chủ nghĩa duy khoa học. Hayek chỉ ra rằng cái nôi của sự ngạo mạn duy khoa học là Trường Đại học Bách khoa Paris; Saint-Simon là người ươm mầm các ý tưởng của chủ nghĩa này; Auguste Comte và những người theo chủ nghĩa Saint-Simon là những người phát triển và truyền bá tư tưởng. Phần ba của cuốn sách là một nghiên cứu so sánh tư tưởng của hai triết gia thế kỉ XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, người Đức, và Auguste Comte, người Pháp. Ông cho rằng, mặc dù hai triết gia này rất khác nhau trên phương diện triết học cũng như tuổi đời, họ lại cùng chia sẻ những quan niệm cơ bản của chủ nghĩa duy khoa học, và đó là nguyên nhân khiến cho triết lí về nhà nước toàn trị của họ tương tự.

3. Mục lục

 Lời giới thiệu                                                                                     

Lời tựa ấn bản tiếng Anh (1952)

Phần I: CHỦ NGHĨA DUY KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU VỀ XÃ HỘI

1. Ảnh hưởng của lĩnh vực khoa học tự nhiên đối với lĩnh vực khoa học xã hội                                                                       2. Vấn đề và phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực khoa học tự nhiên                                                                                   3. Đặc tính chủ quan của dữ liệu trong các ngành khoa học xã hội

4. Phương pháp theo cá thể luận và “compozit” trong lĩnh vực khoa học xã hội                                                                         5. Khách quan luận trong chủ nghĩa duy khoa học

6. Tập thể luận trong chủ nghĩa duy khoa học

7. Duy sử luận trong chủ nghĩa duy khoa học

8. Các hệ thống tổ chức xã hội “hướng đích”

9. Định hướng “có ý thức” và sự phát triển của lí tính

10. Kĩ sư và nhà hoạch định

Phần II: CUỘC CÁCH MẠNG NGƯỢC TRONG KHOA HỌC

11. Khởi nguồn của sự ngạo mạn duy khoa học: trường Đại học Bách khoa Paris

12. Người gieo mầm ý tưởng: Henri De Saint-Simon

13. Vật lí xã hội: Saint-Simon và Comte

14. Tôn giáo của giới kĩ sư: Enfantin và những người theo chủ nghĩa Saint-Simon

15. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Saint-Simon

16. Xã hội học: Comte và các môn đồ

PHẦN III: COMTE VÀ HEGEL

17. Comte và Hegel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cuộc cách mạng ngược trong khoa học”