Sale!

Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI

Tác giả

Phan Thị Anh Thư

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
105,000 94,500

ượt qua những thay đổi mang tính thời đại của bối cảnh thế giới từ sau Chiến tranh Lạnh, Đông Bắc Á vẫn là một trong những “điểm nóng” về quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương. Do thường xuyên chịu tác động từ những vấn đề nổi cộm như: nguy cơ hồi sinh chủ nghĩa nước lớn, tranh chấp lãnh hải và bất đồng lịch sử, nên chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực càng có tầm ảnh hưởng rộng và sức lan tỏa lớn. Với đặc điểm này, nghiên cứu về chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á là việc làm cần thiết để nhận diện toàn cảnh quan hệ quốc tế ở khu vực.
Ấn phẩm “Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI” là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách chi tiết, toàn diện và hệ thống về chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á thời hiện đại. Cuốn sách là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy hữu ích cho sinh viên và học viên cao học các chuyên ngành: Lịch sử thế giới, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Đông phương học và những ai quan tâm đến vấn đề này. Kết quả nghiên cứu (ở một mức độ nhất định) còn cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà họach định chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại; từ đó, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia ở trong khu vực và trên thế giới.
     Nội dung cuốn sách được giới thiệu qua 3 chương sau:
Chương 1CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á
Chương 2NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á
Chương 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI”