Giảng trình Biên Dịch và Phiên Dịch Tiếng Anh

Tác giả

Dương Ngọc Dũng (Biên soạn)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Đây là giáo trình biên dịch và phiên dịch Anh ngữ dành cho người đã có ít nhất bằng cử nhân Anh văn hay số điểm TOEFL 550. Giáo trình chủ yếu tập trung vào việc nâng cao kiến thức cho những người muốn đi chuyên sâu trong lĩnh vực biên/phiên dịch. Đối tượng phục vụ của giáo trình này là học viên trong các lớp đào tạo biên dịch và phiên dịch hoặc những người cần rèn luyện kỹ năng biên dịch và phiên dịch Anh ngữ.

Giá tại Thư quán Văn Khoa
52,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giảng trình Biên Dịch và Phiên Dịch Tiếng Anh”