Giáo trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh

Tác giả

Tô Minh Thanh

Nhà xuất bản

ĐH Quốc Gia TPHCM

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Giáo trình Ngữ nghĩa học tiếng Anh được biên soạn một các có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc những tư liệu của nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ học Anh.

Giá tại Thư quán Văn Khoa
30,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh”