Sale!

Luyện thi chứng chỉ A – B tiếng Hoa

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Gia Quyền

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
60,000 54,000

Luyện thi chứng chỉ A – B tiếng Hoa:

Quyển tài liệu có đặc điểm như sau:

– Đối tượng sử dụng rộng rãi, thiết thực, giáo viên có thể dùng để luyện thi cho học sinh, hoàn toàn phù hợp với nội dung chương trình mà các trung tâm ngoại ngữ các trường đại học. Học sinh có thể sử dụng để tự ôn luyện, hệ thống lại kiến thức chuẩn bị ứng thí

– Hệ thống kiến thức đầy đủ , bám sát nội dung, qua khảo sát phân tích giáo trình và đề thi của các trung tâm, cùng với kinh nghiệm luyện thi, ra đề, coi thi, và chấm thi của tác giả nên tài liệu này có thể đáp ứng yêu đầy đủ kiến thức nội dung thi và bám sát đề thi.

– Nội dung rõ ràng dễ hiểu minh họa sinh động, cho ví dụ minh họa cụ thể , nên dễ hiểu, thiết thực, giúp thí sinh nắm vững, nhớ kỹ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luyện thi chứng chỉ A – B tiếng Hoa”