Sale!

Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới

Tác giả

Lệ Thị Thanh Hương

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
75,000 67,500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới”