Sale!

Nhân học xã hội và văn hóa

Tác giả

Peter Just. Và John Manghan

Dịch giả

Tiết Hùng Thái

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
80,000 64,000

1.Tác giả
Peter Just. Giáo sư nhân học với lĩnh vực nghiên cứu: luật và giải quyết tranh chấp, tôn giáo và ma thuật, nghiên cứu liên văn hóa về nhân cách và xúc cảm, v.v.

John Manghan. Giáo sư nhân học với lĩnh vực nghiên cứu: nhân học văn hóa, nhân học và lịch sử, tôn giáo và các phong trào ruộng đất.

2. Mục lục

Danh mục hình minh họa

Danh mục bản đồ

Loạt sách Giới thiệu ngắn

1. Một cuộc tranh cãi ở Donggo:
Khảo sát thực địa và dân tộc học

2. Ấu trùng Ong và Cháo hành: Văn hóa

3. Cuộc gặp ngắn ngủi: Xã hội

4. Fernando kiếm vợ: Giới tính và Huyết thống

5. La Bose trở thành Bakar:Đẳng cấp, Giai cấp, Bộ lạc, Dân tộc

6.  Một bữa tiệc ở Nuyoo: Con người và những của cải vật chất của họ

7.  Một trận hạn hán ở Bima: Con người và những thần thánh của họ

8.  Ñañuu María bị sét đánh: Con người và bản ngã của họ

Lời bạt: Những điều chúng tôi học được

Đọc thêm

Index

Danh mục hình minh họa

1. Địa hình Mixteca Alta

2. Ňaňuu Esperanza Sarabia xay ngô

3. Ama Tife

4. Một quan tòa Dou Donggo

5. Franz Boas biểu diễn một điệu múa vùng duyên hải Tây Bắc

6. Bronislav Malinowki khi là sinh viên

7. A.R. Radcliffe-Brown

8. Max Weber ở Lauenstein, 1917

9. Trong khi chờ chú rể

10. Émile Durkheim, những năm 1900

11. Người Ncuhi cuối cùng

12. Haji M. Djafar Amyn và Haja Syarafiah

13. Chợ ở Santo Tomás Ocotepec

14. Chợ Tlaxiaco

15. Đồ cúng thần núi

16. Ely Parker

17. Gặt lúa ở Dou Donggo

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với người giữ bản quyền những bức ảnh này. Nếu được thông báo, người xuất bản sẽ vui lòng bổ sung sửa chữa lời cảm ơn trong những lần xuất bản sau.

3. Điểm nhấn

Trong phần tốt đẹp nhất của nó, nhân học cung cấp cái khung hạn định cho những ai cố cất giữ những thành kiến riêng của họ như những nguyên lí phổ quát. Nó đã tích lũy một hồ sơ về tài năng sáng tạo, sức bật, đam mê và, than ôi, sự sa đọa của con người để cho các thế hệ tương lai nghiền ngẫm, và nó đã tạo ra những công cụ độc đáo và có giá trị để hiểu tính muôn vẻ của các nền văn hóa và các xã hội của con người. Xem xét tất cả mọi thứ, đó là một chiến công chẳng tầm thường.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nhân học xã hội và văn hóa”