Sale!

Xã Hội học gia đình

Tác giả

Martine Segalen

Dịch giả

Phan Ngọc Hà

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
145,000 130,500

Lời nói đầu

Mở đầu – Suy nghĩ về gia đình hiện nay

Phần thứ nhất: Những biến đổi của quan hệ thân tộc

Chương 1: Gia đình và quan hệ thân tộc giữa nhân loại học và sử học

Chương 2: Quan hệ thân tộc và các giai cấp trong xã hội

Phần thứ hai: Những biến đổi của gia đình

Chương 3: Kết hôn, sống thành đôi lứa

Chương 4: Ly hôn, tạp lập lại gia đình

Chương 5: Dòng dõi và tư cách làm cha mẹ

Chương 6: Các giai đoạn mới của cuộc đời

Phần thứ ba: Các chức năng của gia đình

Chương 7: Xã hội hóa, Giáo dục, đến Trường học

Chương 8: Ở, cư trú

Chương 9: Làm việc

Chương 10: Gắn kết và chuyển giao

Phần thứ tư: Gia đình, Chuẩn mực, Nhà nước

Chương 11: Gia đình và Nhà nước – Kiểm soát xã hội và sản xuất chuẩn mực

Chương 12: Châu Âu của các gia đình

Kết luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xã Hội học gia đình”