Sale!

XOAY TRỤC: TƯƠNG LAI VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA MỸ Ở CHÂU Á

Tác giả

Kurt M. Campbell

Dịch giả

Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Văn Sảnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Tuấn Linh

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
200,000 180,000

Kurt Campbell và các cộng sự là những nhà ngoại giao, chuyên gia và học giả hàng đầu của Mỹ về châu Á cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu về châu Á để đi đến kết luận rằng thế kỷ 21 sẽ là “thế kỷ châu Á”. Tác giả đã đưa ra một bức tranh khá toàn diện về lịch sử, kinh tế, văn hoá để minh hoạ cho một châu Á đang trỗi dậy.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “XOAY TRỤC: TƯƠNG LAI VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA MỸ Ở CHÂU Á”