Sale!

Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối: Hướng tới những tư tưởng kinh tế hiện đại

Tác giả

Todd G. Buchholz

Dịch

Phạm Hồng Bắc, Bùi Ngọc Sơn

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
60,000 48,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối: Hướng tới những tư tưởng kinh tế hiện đại”