trẻ

 • Chat với René Descartes

  75,000 67,500

   

   

   

  …Bốn trăm năm sau Descartes, nhiều mô hình tư duy mới đề xuất, vừa giữ khoảng cách với Descartes, vừa không ngừng lấy cảm hứng từ Descartes.

  Mà như thế thì khác gì lại mời ông vào phòng khách như một người đồng thời và một người đối thoại nghiêm chỉnh. Cái “thú” của việc học, đọc và làm triết học chính là ở mối duyên nợ dằng dai: “đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”!.