văn hóa - văn nghệ

 • 380,000 342,000

  Trần Đức Anh Sơn

  Sinh năm 1967 tại Huế. Tốt nghiệp cử nhân Lịch sử chuyên ngành Dân tộc học, trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1989. Tốt nghiệp Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học, trường Đại học KHXH và NV ( Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2002.

  Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Nguyên trưởng khoa Việt Nam học trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam). Hiện là phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng.

 • Hệ Giá Trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai

  220,000 198,000

  GS. TSKH. TRẦN NGỌC THÊM

  Sinh 1952 tại Cẩm Khê, Phú Thọ.

  Giám đốc Trung  tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG Thành phố. Hồ Chí Minh.