Sale!

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học là tác phẩm Hayek trình bày đầy đủ nhất quan điểm của ông về hệ thống phương pháp luận trong lĩnh vực khoa học xã hội. Cuốn sách gồm ba phần, tương đương với ba bài luận được ông đăng trên chuyên san Economica trong giai đoạn 1941-1944.

Giá tại Thư quán Văn Khoa
115,000 92,000