Sale!

Bí ẩn của vốn (vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác)

Tác giả

Hernando De Soto

Dịch giả

Nguyễn Quang A

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
89,000 80,100