Sale!

XOAY TRỤC: TƯƠNG LAI VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA MỸ Ở CHÂU Á

Tác giả

Kurt M. Campbell

Dịch giả

Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Văn Sảnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Tuấn Linh

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
200,000 180,000