Sale!

8000 Mẫu Câu Đàm Thoại Việt-Hoa Thông Dụng

Nhà phát hành

MC Books

Chủ biên

Thu Trang

Tác giả

Zhishi

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

000 Mẫu Câu Đàm Thoại Việt – Hoa Thông Dụng

Với nền kinh tế phát triển hiện đại hóa, toàn cầu hoá như hiện nay,  nhu cầu giao dịch thương mại giữa các quốc gia ngày càng tăng. Khi giao dịch với các đối tác nước ngoài, bên cạnh khả năng chuyên môn thì khả năng sử dụng ngoại ngữ  để đàm phán, thương lượng được xem là một công cụ hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc.Mà hiện nay nhu cầu hợp tác làm ăn của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của các quốc gia như: Đài Loan,  T rung Quốc, Malayxiya… ngày càng tăng.

Cuốn 8000 mẫu đàm thoại tiếng Việt Hoa thông dụng được biên soạn nhằm giúp các bạn thường giao dịch mua bán với nước ngoài có tài liệu học tập, đủ để cảm thấy tự tin khi giao tiếp quan hệ. Các bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này hầu hết các tình huống giao dịch thực tế, cần thiết.

1. Bao gồm 22 bài: Chào hỏi, tên danh tính, số đếm, số thứ tự, ngôn ngữ, gia đình … Trên xe buýt, ở bưu điện, tìm đồ thất lạc, đi du lịch, đặt vé máy bay

2. Và 01 Phụ Lục: Các Bộ Thủ Trong Tiếng Trung

Giá tại Thư quán Văn Khoa
73,000 65,700