Sale!

ĐỐI THOẠI VỚI LÝ QUANG DIỆU – NHÀ NƯỚC CÔNG DÂN SINGAPORE: CÁCH THỨC XÂY DỰNG MỘT QUỐC GIA

Tác giả

Tom Plate

Dịch giả

Nguyễn Hằng

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
85,000 76,500