Sale!

Hồ sơ mật lầu năm góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam

Tác giả

Daniel Ellsberg

Dịch giả

Minh Thu – Trọng Minh

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
285,000 256,500