Sale!

Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới

Tác giả

Lệ Thị Thanh Hương

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
75,000 67,500